Current affairs [01-03-2023] (tamil medium)

online test

Today we have given the Current affairs test for the tnpsc exam preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today test  is given below

332

current affairs test (01-03-2023) tamil medium

tail spin

1 / 10

2014 முதல் கங்கையை சுத்தப்படுத்துவதற்கான மொத்த செலவான ரூ.13,000 கோடியில் எந்த மாநிலம் அதிக செலவைப் பெற்றுள்ளது?

2 / 10

எந்த நிறுவனம் ‘உத்கர்ஷ் 2.0’ என பெயரிடப்பட்ட அதன் நடுத்தர கால உத்தி கட்டமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியது?

3 / 10

உலக விரைவு மற்றும் உலக பிளிட்ஸ் செஸ் பட்டங்களை வென்ற விளையாட்டு வீரர் யார்?

4 / 10

புதிய ஒருங்கிணைந்த உணவுப் பாதுகாப்புத் திட்டம் எந்த அமைச்சகத்தின் தற்போதைய இரண்டு திட்டங்களை உள்ளடக்கியது?

5 / 10

பணத்திற்கான பாரத் இடைமுகம் (BHIM) செயலியை எந்த நிறுவனம் உருவாக்கியது?

6 / 10

எந்த நிறுவனம் K9-வஜ்ரா ட்ராக் செய்யப்பட்ட சுயமாக இயக்கப்படும் ஹோவிட்சர்களை உருவாக்குகிறது?

7 / 10

எந்த அமைச்சரவை தனது மாவட்டங்களை ஏற்கனவே உள்ள மாவட்டங்களுடன் இணைக்கவும், 14 இடங்களில் எல்லைகளை மீண்டும் வரையவும் முடிவு செய்துள்ளது?

8 / 10

கலாச்சார அமைச்சகத்தின்படி, எத்தனை மத்திய பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவுச்சின்னங்கள் காணவில்லை?

9 / 10

2023ல் வாசெனார் ஏற்பாட்டின் தலைவர் பதவியை இந்தியாவிடம் ஒப்படைத்த நாடு எது?

10 / 10

‘எதிர்கால பொறியாளர் திட்டம்’ என்பது எந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்தின் முன்முயற்சியாகும்?

 

 

User NameScore
Sree50%
Guest40%
Guest30%
Guest30%
Wilson10%
Guest30%
Ram30%
kani mohan40%
Guest40%
Thaksha10%
Priya30%
Guest20%
Guest10%
Guest70%
Guest60%
Abi30%
Karthik40%
Guest30%
Dinesh50%
D60%
Dinesh20%
Guest30%
K. Ramalakshmi30%
Guest20%
Vinoth30%
Guest20%
Guest20%
Guest20%
Akshaya50%
Guest70%
Nagarajan B30%
Deva40%
Aswath20%
.10%
Karthik0%
Guest30%
Suvetha K50%
Sugu30%
Guest40%
Rahul40%
Sakthi.RP10%
Sana30%
Aruna40%
Guest20%
Guest0%
Guest20%
Palaniammal30%
Palaniammal10%
A40%
Ajeeth60%
Ramya0%
DHANALAKSHMI40%
Ggg40%
Guest10%
Guest20%
Kumari30%
Guest20%
Guest40%
Arjun40%
Guest20%
Guest30%
Guest20%
Vijay20%
Guest10%
Ganesan20%
Guest40%
R40%
Divya30%
Guest30%
Guest50%
Guest60%
Prasath20%
Guest10%
Vinoth P Vino40%
Guest30%
Guest40%
DINA40%
mangaiyarkarasi s30%
Ninja40%
Buvan70%
Guest70%
Guest30%
Vel20%
Sakthi20%
Suman20%
RN40%
Guest20%
Guest40%
Gobi30%
Guest40%
Anitha40%
Sasikala30%
Guest10%
Guest40%
Guest20%
Priya30%
Priya30%
Syed nagoor meeran s50%
Guest30%
Guest40%
Guest20%
Sasi20%
Bala0%
Guest50%
Guest50%
Susha0%
Riya40%
Guest20%
Abi30%
Sathyamanikandan10%
Perumal M50%
Ibi20%
Fathima20%
Guest50%
Guest40%
Guest10%
Guest20%
Guest10%
Guest10%
Pradeepmanikandan10%
Sathish20%
Sakthim30%
Smk10%
Sowmiya20%
Guest50%
Vijay20%
Guest10%
Guest70%
Guest60%
Guest20%
Guest20%
Guest40%
Guest20%
Guest50%
Guest30%
S. Muneeswari30%
Sai40%
Guest20%
Leena20%
Guest20%
Guest60%
Susila40%
K40%
Guest30%
Guest30%
Guest50%
Deepan60%
Guest30%
Guest30%
Rg20%
Kavi20%
Guest0%
Ajay40%
Guest40%
Kavitha50%
Guest50%
G30%
Subash chandra bose50%
Sabitha40%
Nithyanandham40%
Guest50%
Eswari40%
Guru40%
Ragumani40%
Pranesh20%
Sarath20%
Duraiinba10%
Guest20%
Hema40%
Guest30%
Velladurai10%
VENKATESH40%
Guest40%
Velladurai30%
Guest40%
Guest30%
Mahendran10%
Guest20%
Guest40%
Guest30%
Guest30%
Mukesh20%
Guest10%
Guest60%
Alagar mithran20%
Guest30%
Guest40%
Guest30%
Lux30%
Guest20%
Syed nagoor meeran s10%
Nabisathul misiriya10%
Saranya40%
Nabisathul misiriya40%
Saranyq60%
Guest30%
Irfan20%
Surya20%
Durga20%
Guest20%
Guest40%
Guest40%
Joy10%
Guest30%
Ramesh40%
Ramkumar30%
Guest10%
Guest20%
Vinoth50%
Nagajothi30%
Guest20%
Guest30%
Surendar J20%
Anad20%
Irul70%
Surya30%
Guest40%
Thangam20%
Guest10%
Guest90%
Guest50%
Guest30%
Guest40%
Guest0%
Mohamed yasin20%
Guest0%
Mohamed yasin30%
Guest50%
Guest40%
Nishanthi50%
Guest30%
Brose khan. A40%
Rr50%
Kani50%
Eraniyan20%
Athi20%
Guest50%
Guest10%
Sathyaraj60%
Abishekmesiya50%
Pandi30%
Ganesh40%
Guest40%
Guest0%
Guest10%
Guest60%
Kavi50%
AISWARYA50%
Nisha jn40%
Guest50%
Guest30%
Vijay20%
Lax20%
Bala30%
Naveen kumar0%
Guest20%
Subi s10%
Guest10%
Rupan0%
Guest30%
Guest50%
Rupan0%
Muthuvel C20%
Guest40%
Ravi20%
Rajee20%
Gobi30%
Sakthi20%
Bala30%
K. Alshifa20%
Kutty60%
Kavi30%
Guest50%
R.Manimozhi40%
Siraj10%
Guest40%
Guest20%
Santhosh20%
Amrish40%
Prathap40%
Guest20%
Guest30%
Kumaresan20%
santhiya40%
Guest30%
Guest10%
Guest50%
Guest 4560%
Sathiya20%
Guest60%
No name40%
Chandru20%
Ammu30%
Guest40%
Guest80%
KANIMOZHI K20%
Guest20%
Parthiban40%
Raju50%
Guest40%
Guest60%
Guest50%
Guest20%
Guest70%
Guest70%
Guest30%
Guest30%
Guest30%
Srimathi40%
Srimathi10%
Marimuthu30%
Guest0%
Guest80%
P.Nagalakshmi60%
Asthi20%
Guest50%
Jeeva30%
Guest20%
Naga80%
Gayu20%
Gayathri20%
Guest40%
Guest20%
hey0%
hey0%
ayyappan0%
Guest40%
Guest60%
Guest30%
Guest10%
Obulidhanraj20%
Guest20%
See also  Current affairs [21-10-2022] (tamil medium)
105

TNPSC GK Quiz

tail spin

1 / 14

"கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது" என்ற வழி நடைப் பாடலை எழுதியவர் *

2 / 14

தமிழக உப்பு சத்தியாகிரகப் பயணம் யாருடைய வீட்டிலிருந்து தொடங்கியது?

3 / 14

பழவேற்காடு ஏரி ........ மாநிலங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ளது *

4 / 14

மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி ............. என அழைக்கப்படுகிறது

5 / 14

இந்தியாவின் மிக பழைமையான மடிப்பு மலைத் தொடர் *

6 / 14

........ உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகிறது *

7 / 14

நேதாஜி உருவாகிய INA-வில் ஜான்சிராணி இலக்குமிபாய் பெயரில் அமைக்கப்பட்ட பெண்கள் அணிப்பிரிவிற்குத் தலைவராக இருந்த தமிழகப் பெண்வீராங்கனை யார்?

8 / 14

ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் மிக உயரமாக சிகரம் *

9 / 14

காவிரி நதி ........... இடத்தில் உற்பத்தியாகிறது.

10 / 14

இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் ............ பெரிய நாடாகும் *

11 / 14

இந்தியாவின் தென்கோடி முனை *

12 / 14

இமாலயா என்ற சொல் ................ மொழியில் பனி உறைவிடம் என அழைக்கப்படுகிறது *

13 / 14

பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு *

14 / 14

மேற்கு கடற்கரையின் வடபகுதி ......... என அழைக்கப்படுகிறது

Your score is

56

current affairs test (24-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which is identified to be the main cause for the tragic train accident in Odisha’s Balasore?

3 / 10

Strawberry Moon is the full moon of which month?

4 / 10

Osimertinib is a new drug capable of cutting the risk of death from which disease?

5 / 10

Amchang Wildlife Sanctuary is located in which state/UT?

6 / 10

‘Geshe Langri Thangpa’ is an important figure in which religion?

7 / 10

‘Black-veined white butterfly’ was recently spotted in which city?

8 / 10

Which state/UT hosted the ‘Lavender Festival’?

9 / 10

What is the expansion of ‘ESM’ set up by Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE)?

10 / 10

As of June 2023, Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act required which institutions to be registered under it?

125

current affairs test (24-07-2023) tamil medium

tail spin

1 / 10

ஒடிசாவின் பாலசோரில் நடந்த சோகமான ரயில் விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் எது?

2 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘Avutometinib மற்றும் Defactinib கலவை’ எந்த நோயைத் தடுப்பதில் பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது?

4 / 10

ஒசிமெர்டினிப் என்பது எந்த நோயினால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தைக் குறைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு புதிய மருந்து?

5 / 10

அம்சாங் வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலம்/யூடியில் அமைந்துள்ளது?

6 / 10

‘கெஷே லாங்ரி தங்க்பா’ எந்த மதத்தில் முக்கியமானவர்?

7 / 10

‘கருப்பு நரம்புகள் கொண்ட வெள்ளை வண்ணத்துப்பூச்சி’ சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில் காணப்பட்டது?

8 / 10

லாவெண்டர் திருவிழாவை நடத்திய மாநிலம்/யூடி எது?

9 / 10

பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (பிஎஸ்இ) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (என்எஸ்இ) ஆகியவற்றால் அமைக்கப்பட்ட ‘இஎஸ்எம்’ விரிவாக்கம் என்ன?

10 / 10

ஜூன் 2023 நிலவரப்படி, மருத்துவ நிறுவனங்கள் (பதிவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தின் கீழ் எந்த நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்?

27

current affairs test (23-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which city is the headquarters of Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)?

2 / 10

What is the name of tariff levied on imported goods to offset subsidies given to producers of the goods in exporting country?

3 / 10

Which country hosted the ‘Shangri-La Dialogue’ in 2023?

4 / 10

Which institution released a report titled ‘Derailment in Indian Railways’?

5 / 10

Which country won the Men’s Junior Asia Cup 2023 title?

6 / 10

Which neighbouring country recorded an annual inflation rate of 37.97% in May 2023?

7 / 10

The United States signed a trade deal with which country, and was warned by China?

8 / 10

Which country signed a deal to export hydropower to Bangladesh through Indian Territory?

9 / 10

Which state launched a state-wide 15-day mega registration drive for MSMES?

10 / 10

What was the Goods & Services Tax (GST) revenue collected in the month of May 2023?

0

current affairs test (23-07-2023) tamil medium

You need to add questions

Leave a Reply

error: Content is protected !!