current

Current affairs [05-05-2023] (tamil medium)

Today we have given the Current affairs test for the tnpsc exam preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today test  is given below

12

current affairs test (05-05-2023) tamil medium

1 / 10

சாகர்மாலா கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தொடக்கக் கொள்கை வரைவோடு தொடர்புடைய மத்திய அமைச்சகம் எது ?

2 / 10

எந்த நாடு ‘ஸ்பைக் எதிர்ப்பு தொட்டி ஏவுகணைகளை’ தயாரிக்கிறது?

3 / 10

ஐநா ஜனநாயக நிதியம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?

4 / 10

பயங்கரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்திற்குப் பதிலாக ‘பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மசோதா’ சமீபத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நாடு எது?

5 / 10

UIDAI எந்த நிறுவனத்துடன் ‘உள் பாதுகாப்புக்கான தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்கும் தேசிய மையம்’ முன்முயற்சிக்காக கூட்டு சேர்ந்துள்ளது?

6 / 10

மெலோலோந்தா செய்திகளில் காணப்பட்ட அருணாசலன்சிஸ் , எந்த இனத்தைச் சேர்ந்தது?

7 / 10

‘சைபர் சுரக்ஷித் பாரத்’ என்பது எந்த மத்திய அமைச்சகத்தின் முன்முயற்சியாகும்?

8 / 10

UNCLOS இன் முக்கியத்துவத்தை எந்த நாட்டுடன் இந்தியா எடுத்துரைத்தது?

9 / 10

‘ மிலியஸ் எந்த நாட்டின் கடற்படையின் வழிகாட்டப்பட்ட ஏவுகணை அழிப்பான்?

10 / 10

‘மாநில ஆற்றல் திறன் குறியீட்டு 2021-22’ இன் முன்னணி ரன்னர் பிரிவில் எத்தனை மாநிலங்கள் உள்ளன?

User NameScore
Prem20%
kani mohan60%
Guest30%
Guest20%
Karthika20%
Guest20%
Priya40%
Guest10%
Guest20%
Guest40%
Guest20%
Gopi G30%
0

current affairs test (04-06-2023) English medium

1 / 10

Which country/region’s regulator derecognised six Indian central counterparties?

2 / 10

What is the name of the eclipse, when the Moon moves through the outer part of the Earth’s shadow?

3 / 10

Which state/UT launched a dedicated website for food safety and mobile app for consumers?

5 / 10

‘Kyasanur Forest Disease’ has been recorded in which state/UT?

6 / 10

Which institution released the “Geoeconomic Fragmentation: Sub-Saharan Africa Caught between the Fault Lines” Report?

7 / 10

‘Fake News Law, also known as the Bill 2630’ is the proposed legislation in which country?

8 / 10

As per the ‘Internet in India Report, what percent of the Indian population accessed the internet at least once a month in 2022?

9 / 10

How many digits are in the Legal Entity Identifier (LEI)?

10 / 10

Which institution released a report on Currency and Finance?

0

current affairs test (04-06-2023) tamil medium

1 / 10

எந்த நாடு/பிராந்தியத்தின் கட்டுப்பாட்டாளர் ஆறு இந்திய மத்திய எதிர் கட்சிகளின் அங்கீகாரத்தை நீக்கியது ?

2 / 10

பூமியின் நிழலின் வெளிப் பகுதி வழியாக சந்திரன் நகரும் போது ஏற்படும் கிரகணத்தின் பெயர் என்ன?

3 / 10

உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் நுகர்வோருக்கான மொபைல் செயலிக்கான பிரத்யேக இணையதளத்தை எந்த மாநிலம்/யூடி தொடங்கியுள்ளது?

4 / 10

இந்தியாவின் CSIR எந்த நாட்டுடன் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு ஒத்துழைப்புக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது?

5 / 10

‘ கியாசனூர் வன நோய்’ எந்த மாநிலம்/யூடியில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது?

6 / 10

எந்த நிறுவனம் ” புவி பொருளாதார துண்டாடுதல்: துணை-சஹாரா ஆப்பிரிக்கா தவறு கோடுகளுக்கு இடையே சிக்கியது” அறிக்கையை வெளியிட்டது?

7 / 10

‘போலி செய்தி சட்டம், மசோதா 2630 என்றும் அழைக்கப்படுகிறது’ என்பது எந்த நாட்டில் முன்மொழியப்பட்ட சட்டம்?

8 / 10

‘இன்டர்நெட் இன் இந்தியா அறிக்கையின்படி , 2022ல் இந்திய மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவீதம் பேர் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாதத்திற்கு ஒருமுறை இணையத்தை அணுகினர்?

9 / 10

சட்ட நிறுவன அடையாளங்காட்டியில் (LEI) எத்தனை இலக்கங்கள் உள்ளன?

10 / 10

நாணயம் மற்றும் நிதி குறித்த அறிக்கையை வெளியிட்ட நிறுவனம் எது?

0

current affairs test (03-06-2023) English medium

1 / 10

‘Innovating for Transport and Energy Systems (ITES)’ is a collaboration of India and which country?

2 / 10

‘Ekatha Harbour’ is the biggest Indian grant- in-aid projects in which country?

3 / 10

King Charles III, who was officially crowned recently, wore which crown?

4 / 10

What is the name of the ‘Festival of Innovation in Arts’, which was launched on World Intellectual Property Day?

5 / 10

Which term denotes the new type of chemical bonding in solids?

6 / 10

What is India’s rank in the ‘World Press Freedom Index 2023’?

7 / 10

‘Windhoek Declaration’ which was seen in the news, is associated with which field?

8 / 10

The Central Government has informed the Supreme Court that it will form a panel on same-sex couples headed by?

9 / 10

The US and which country agreed on new immigration policies to prevent illegal border crossing?

10 / 10

After nine-year ban, Coal mining has resumed legally in which state/UT?

0

current affairs test (03-06-2023) tamil medium

1 / 10

‘போக்குவரத்து மற்றும் எரிசக்தி அமைப்புகளுக்கான கண்டுபிடிப்பு (ITES)’ என்பது இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டின் கூட்டுப்பணியாகும்?

2 / 10

‘ ஏகதா ஹார்பர் என்பது எந்த நாட்டில் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மானிய உதவித் திட்டமாகும்?

3 / 10

சமீபத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக முடிசூட்டப்பட்ட மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ் எந்த கிரீடத்தை அணிந்திருந்தார்?

4 / 10

உலக அறிவுசார் சொத்துரிமை தினத்தன்று தொடங்கப்பட்ட ‘கலைகளில் புதுமை விழா’வின் பெயர் என்ன?

5 / 10

திடப்பொருட்களில் புதிய வகை வேதியியல் பிணைப்பைக் குறிக்கும் சொல் எது?

7 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘வின்ட்ஹோக் பிரகடனம்’ எந்தத் துறையுடன் தொடர்புடையது?

8 / 10

ஓரினச்சேர்க்கை தம்பதிகள் தலைமையில் குழு அமைக்கப்படும் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது?

9 / 10

அமெரிக்காவும் எந்த நாடும் சட்டவிரோதமாக எல்லைக் கடப்பதைத் தடுக்க புதிய குடியேற்றக் கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டன?

10 / 10

ஒன்பது ஆண்டு தடைக்குப் பிறகு, எந்த மாநிலம்/யூடியில் சட்டப்பூர்வமாக நிலக்கரிச் சுரங்கம் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டது?

0

current affairs test (02-06-2023) English medium

1 / 10

Which department manages the ‘Swachhata Pakhwada’ event?

2 / 10

‘Santiago Peña’ recently became the President of which country?

3 / 10

Ministry of External Affairs along with its counterpart of which country launched a foundation to promote dialogue between youth leaders?

4 / 10

Liberica excelsa, which was seen in the news, belongs to which species?

5 / 10

Which state/UT announced a ‘Summer Action Plan’, which involves the participation of 30 government departments?

6 / 10

Which institution developed a catalyst that can release hydrogen from wood alcohol without producing carbon dioxide?

7 / 10

Indian-origin actor-writer Meera Syal recently received which prestigious award?

8 / 10

The Smart Cities Mission has been extended from June 2023 to which year?

9 / 10

Stone of Scone, which was recently moved to London, was originally in which place?

10 / 10

‘Leptestheria chalukyae’, which was recently discovered in Karnataka, belongs to which species?

Leave a Reply

error: Content is protected !!