current

Current affairs [10-03-2023] (tamil medium)

online test

Today we have given the Current affairs test for the tnpsc exam preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today test  is given below

65

current affairs test (10-03-2023) tamil medium

tail spin

1 / 10

22 வது ரங் பாரத் மஹோத்சவ் எந்த நகரத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது?

2 / 10

‘சர்வதேச கடற்பகுதி ஆணையம்’ எந்த நாட்டில் உள்ளது?

3 / 10

செய்திகளில் பார்த்த நாடி எந்த நாட்டில் உள்ள நகரம்?

4 / 10

இந்தோ-திபெத்திய எல்லைக் காவல் (ITBP) எந்த மத்திய அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது?

5 / 10

ஷிங்கு லா சுரங்கப்பாதை எந்த மாநிலம்/யூடியில் கட்டப்பட உள்ளது?

6 / 10

‘ஆதி மஹோத்சவ்’ என்பது எந்த அமைப்பால் நடத்தப்படும் தேசிய பழங்குடி விழா?

7 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட JANUS-1 செயற்கைக்கோள் எந்த நாடு வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது?

8 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ஹூரான் ஏரி எந்த பகுதியில் உள்ளது?

9 / 10

தேசிய உற்பத்தித் திறன் கவுன்சில் (NPC) என்பது எந்த மத்திய அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பு?

10 / 10

கட்டி தோல் நோய் (LSD) எந்த இனத்தில்/குழுவில் அதிகமாக ஏற்படுகிறது?

User NameScore
Guest40%
Ro20%
Raj30%
Guest10%
Guest30%
Guest20%
..20%
Prakash60%
Guest20%
Mee20%
Guest10%
Guest40%
Guest40%
K10%
Suresh30%
Guest40%
Guest0%
Gs20%
Nand30%
Guest30%
Guest30%
Guest40%
Guest30%
Hloo30%
Guest40%
Rj20%
Guest60%
Guest20%
K. Kanimozhi0%
Guest30%
Bhava40%
Sr0%
Saran30%
Guest50%
Elango E20%
Guest0%
Abc50%
Guest30%
Meena30%
Guest20%
Guest20%
Guest20%
Guest0%
Guest30%
William30%
Mahalakshmi60%
Guest10%
Guest30%
Mani10%
Mullai30%
Sugu30%
Iski40%
Guest10%
Saranya30%
Guest30%
Guest40%
Guest60%
Kokila10%
Guest30%
Aruna30%
Guest60%
Guest20%
Xyz40%
Guest40%
Guest60%
See also  Current affairs [01-07-2023] (english medium)
173

TNPSC GK Quiz

tail spin

1 / 14

இந்தியாவின் தென்கோடி முனை *

2 / 14

பழவேற்காடு ஏரி ........ மாநிலங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ளது *

3 / 14

மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி ............. என அழைக்கப்படுகிறது

4 / 14

நேதாஜி உருவாகிய INA-வில் ஜான்சிராணி இலக்குமிபாய் பெயரில் அமைக்கப்பட்ட பெண்கள் அணிப்பிரிவிற்குத் தலைவராக இருந்த தமிழகப் பெண்வீராங்கனை யார்?

5 / 14

இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் ............ பெரிய நாடாகும் *

6 / 14

இமாலயா என்ற சொல் ................ மொழியில் பனி உறைவிடம் என அழைக்கப்படுகிறது *

7 / 14

ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் மிக உயரமாக சிகரம் *

8 / 14

........ உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகிறது *

9 / 14

பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு *

10 / 14

மேற்கு கடற்கரையின் வடபகுதி ......... என அழைக்கப்படுகிறது

11 / 14

"கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது" என்ற வழி நடைப் பாடலை எழுதியவர் *

12 / 14

தமிழக உப்பு சத்தியாகிரகப் பயணம் யாருடைய வீட்டிலிருந்து தொடங்கியது?

13 / 14

காவிரி நதி ........... இடத்தில் உற்பத்தியாகிறது.

14 / 14

இந்தியாவின் மிக பழைமையான மடிப்பு மலைத் தொடர் *

Your score is

64

current affairs test (24-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which is identified to be the main cause for the tragic train accident in Odisha’s Balasore?

2 / 10

‘Avutometinib and Defactinib Combination’, which was seen in the news, is proved effective in blocking which disease?

3 / 10

Strawberry Moon is the full moon of which month?

5 / 10

Amchang Wildlife Sanctuary is located in which state/UT?

6 / 10

‘Geshe Langri Thangpa’ is an important figure in which religion?

7 / 10

‘Black-veined white butterfly’ was recently spotted in which city?

8 / 10

Which state/UT hosted the ‘Lavender Festival’?

9 / 10

What is the expansion of ‘ESM’ set up by Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE)?

10 / 10

As of June 2023, Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act required which institutions to be registered under it?

155

current affairs test (24-07-2023) tamil medium

tail spin

1 / 10

ஒடிசாவின் பாலசோரில் நடந்த சோகமான ரயில் விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் எது?

2 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘Avutometinib மற்றும் Defactinib கலவை’ எந்த நோயைத் தடுப்பதில் பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது?

3 / 10

ஸ்ட்ராபெரி நிலவு எந்த மாதத்தின் முழு நிலவு?

4 / 10

ஒசிமெர்டினிப் என்பது எந்த நோயினால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தைக் குறைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு புதிய மருந்து?

5 / 10

அம்சாங் வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலம்/யூடியில் அமைந்துள்ளது?

6 / 10

‘கெஷே லாங்ரி தங்க்பா’ எந்த மதத்தில் முக்கியமானவர்?

7 / 10

‘கருப்பு நரம்புகள் கொண்ட வெள்ளை வண்ணத்துப்பூச்சி’ சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில் காணப்பட்டது?

8 / 10

லாவெண்டர் திருவிழாவை நடத்திய மாநிலம்/யூடி எது?

9 / 10

பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (பிஎஸ்இ) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (என்எஸ்இ) ஆகியவற்றால் அமைக்கப்பட்ட ‘இஎஸ்எம்’ விரிவாக்கம் என்ன?

10 / 10

ஜூன் 2023 நிலவரப்படி, மருத்துவ நிறுவனங்கள் (பதிவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தின் கீழ் எந்த நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்?

See also  Current affairs [17-04-2023] (tamil medium)
33

current affairs test (23-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which city is the headquarters of Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)?

2 / 10

What is the name of tariff levied on imported goods to offset subsidies given to producers of the goods in exporting country?

3 / 10

Which country hosted the ‘Shangri-La Dialogue’ in 2023?

4 / 10

Which institution released a report titled ‘Derailment in Indian Railways’?

5 / 10

Which country won the Men’s Junior Asia Cup 2023 title?

6 / 10

Which neighbouring country recorded an annual inflation rate of 37.97% in May 2023?

7 / 10

The United States signed a trade deal with which country, and was warned by China?

8 / 10

Which country signed a deal to export hydropower to Bangladesh through Indian Territory?

9 / 10

Which state launched a state-wide 15-day mega registration drive for MSMES?

10 / 10

What was the Goods & Services Tax (GST) revenue collected in the month of May 2023?

0

current affairs test (23-07-2023) tamil medium

You need to add questions

Leave a Reply

error: Content is protected !!