Current affairs [16-10-2022] (tamil medium)

online test

Today we have given the Current affairs test for the tnpsc exam preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today test  is given below

75

current affairs test (16-10-2022) tamil medium

tail spin

1 / 10

நூர் சுல்தான் எந்த நாட்டின் தலைநகரம் ஆகும்?

2 / 10

இந்தியாவிற்கு மிக அதிக அளவில் எண்ணெய் வழங்கும் நாடு எது?

3 / 10

உலக எரிசக்தி வேலைவாய்ப்பு அறிக்கையினை வெளியிட்ட அமைப்பு எது?

4 / 10

கீழ்க்கண்ட எந்த மதத்தின் கீழ், ஒரு நபர் பட்டியலிடப்பட்டச் சாதியின் உறுப்பினராக அங்கீகரிக்கப்படலாம்?

5 / 10

தொல்லியல் அகழாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட இடம் அமைந்துள்ள வடக்குப் பட்டு ஊராட்சி எங்கு உள்ளது?

6 / 10

ஆர்க்டிக் வன ஓநாயை முதன்முறையாக மரபணு நகல் எடுப்பு மூலம் உருவாக்கியுள்ள நாடு எது?

7 / 10

தௌலதாபாத் கோட்டை எங்கு அமைந்துள்ளது?

8 / 10

சிறந்தப் பணியிட அமைப்பினால் சிறந்தப் பணியிடப் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்ட இந்தியாவின் ஒரே வங்கி எது?

9 / 10

இந்தியாவின் முதல் ‘கடல்பசு வளங்காப்பகமானது’ எங்கு நிறுவப்பட உள்ளது?

10 / 10

வருடாந்திர ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபைக் கூட்டத்தில் முதலாவதாக உரையாற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உறுப்பினர் நாடு எது?

 

 

User NameScore
Guest20%
Ranjith.v30%
M20%
Durai30%
Vasanth10%
Venkat10%
Guest10%
Vinothini30%
Gokul20%
Guest10%
Eswaran20%
Guest0%
Guest30%
Nandhu10%
ஆர் வி பாலாஜி30%
Guest20%
P Vinoth BE20%
Pavithra30%
Guest40%
Guest20%
Radha Krishnan30%
Pandi30%
mamurugan20%
Abarna20%
Rajeshwari.T20%
Priy30%
Valarmathi30%
Mohan20%
Chandru30%
Guest20%
Guest40%
Sowmiya10%
T. Gowri40%
Priya0%
Guest10%
Guest50%
Vetri30%
P.Sathya20%
Guest20%
Guest10%
Muthukumar20%
Guest10%
Kamalakannan.k20%
Jeyachandran.M20%
S Narayanan30%
Guest20%
T.T20%
Raja0%
Siva10%
Kiruthika10%
Guest30%
Keerthika30%
RANJANI. M30%
Guest10%
Guest40%
Dharanimaran10%
Guest20%
S20%
Guest40%
Sai60%
Guest20%
Kameshraghu10%
Manoj20%
Muthu lakshmi10%
Ram10%
Guest20%
Guest40%
Nagapandi20%
Guest30%
R. Chithra devi40%
Pradeep40%
Ashok20%
Karthik10%
Vinoth P30%
Preethi30%
See also  Current affairs [31-05-2023] (tamil medium)
112

TNPSC GK Quiz

tail spin

1 / 14

இந்தியாவின் தென்கோடி முனை *

2 / 14

மேற்கு கடற்கரையின் வடபகுதி ......... என அழைக்கப்படுகிறது

3 / 14

இமாலயா என்ற சொல் ................ மொழியில் பனி உறைவிடம் என அழைக்கப்படுகிறது *

4 / 14

இந்தியாவின் மிக பழைமையான மடிப்பு மலைத் தொடர் *

5 / 14

பீகாரின் துயரம் என்று அழைக்கப்படும் ஆறு *

6 / 14

மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி ............. என அழைக்கப்படுகிறது

7 / 14

காவிரி நதி ........... இடத்தில் உற்பத்தியாகிறது.

8 / 14

........ உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகிறது *

9 / 14

தமிழக உப்பு சத்தியாகிரகப் பயணம் யாருடைய வீட்டிலிருந்து தொடங்கியது?

10 / 14

"கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தமொன்று வருகுது" என்ற வழி நடைப் பாடலை எழுதியவர் *

11 / 14

பழவேற்காடு ஏரி ........ மாநிலங்களுக்கிடையே அமைந்துள்ளது *

12 / 14

நேதாஜி உருவாகிய INA-வில் ஜான்சிராணி இலக்குமிபாய் பெயரில் அமைக்கப்பட்ட பெண்கள் அணிப்பிரிவிற்குத் தலைவராக இருந்த தமிழகப் பெண்வீராங்கனை யார்?

13 / 14

இந்தியா பரப்பளவில் உலகின் ............ பெரிய நாடாகும் *

14 / 14

ஆரவல்லி மலைத் தொடரின் மிக உயரமாக சிகரம் *

Your score is

57

current affairs test (24-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which is identified to be the main cause for the tragic train accident in Odisha’s Balasore?

2 / 10

‘Avutometinib and Defactinib Combination’, which was seen in the news, is proved effective in blocking which disease?

4 / 10

Osimertinib is a new drug capable of cutting the risk of death from which disease?

5 / 10

Amchang Wildlife Sanctuary is located in which state/UT?

6 / 10

‘Geshe Langri Thangpa’ is an important figure in which religion?

7 / 10

‘Black-veined white butterfly’ was recently spotted in which city?

8 / 10

Which state/UT hosted the ‘Lavender Festival’?

9 / 10

What is the expansion of ‘ESM’ set up by Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE)?

10 / 10

As of June 2023, Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act required which institutions to be registered under it?

127

current affairs test (24-07-2023) tamil medium

tail spin

1 / 10

ஒடிசாவின் பாலசோரில் நடந்த சோகமான ரயில் விபத்துக்கு முக்கிய காரணம் எது?

2 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘Avutometinib மற்றும் Defactinib கலவை’ எந்த நோயைத் தடுப்பதில் பயனுள்ளதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது?

3 / 10

ஸ்ட்ராபெரி நிலவு எந்த மாதத்தின் முழு நிலவு?

4 / 10

ஒசிமெர்டினிப் என்பது எந்த நோயினால் ஏற்படும் மரண அபாயத்தைக் குறைக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு புதிய மருந்து?

5 / 10

அம்சாங் வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலம்/யூடியில் அமைந்துள்ளது?

6 / 10

‘கெஷே லாங்ரி தங்க்பா’ எந்த மதத்தில் முக்கியமானவர்?

7 / 10

‘கருப்பு நரம்புகள் கொண்ட வெள்ளை வண்ணத்துப்பூச்சி’ சமீபத்தில் எந்த நகரத்தில் காணப்பட்டது?

8 / 10

லாவெண்டர் திருவிழாவை நடத்திய மாநிலம்/யூடி எது?

9 / 10

பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (பிஎஸ்இ) மற்றும் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் (என்எஸ்இ) ஆகியவற்றால் அமைக்கப்பட்ட ‘இஎஸ்எம்’ விரிவாக்கம் என்ன?

10 / 10

ஜூன் 2023 நிலவரப்படி, மருத்துவ நிறுவனங்கள் (பதிவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டத்தின் கீழ் எந்த நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்?

See also  Tamil Nadu Department of Information and Public Relations (DIPR) Recruitment 2022- Apply Driver Post
27

current affairs test (23-07-2023) English medium

tail spin

1 / 10

Which city is the headquarters of Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)?

2 / 10

What is the name of tariff levied on imported goods to offset subsidies given to producers of the goods in exporting country?

3 / 10

Which country hosted the ‘Shangri-La Dialogue’ in 2023?

4 / 10

Which institution released a report titled ‘Derailment in Indian Railways’?

5 / 10

Which country won the Men’s Junior Asia Cup 2023 title?

6 / 10

Which neighbouring country recorded an annual inflation rate of 37.97% in May 2023?

7 / 10

The United States signed a trade deal with which country, and was warned by China?

8 / 10

Which country signed a deal to export hydropower to Bangladesh through Indian Territory?

9 / 10

Which state launched a state-wide 15-day mega registration drive for MSMES?

10 / 10

What was the Goods & Services Tax (GST) revenue collected in the month of May 2023?

0

current affairs test (23-07-2023) tamil medium

You need to add questions

Leave a Reply

error: Content is protected !!