current

Current affairs [26-05-2023] (tamil medium)

Today we have given the Current affairs test for the tnpsc exam preparation students. it is easy to attend the online tests with your confidentiality. share with your friends to attend the test to get a good score in the tnpsc exams. today test  is given below

13

current affairs test (26-05-2023) tamil medium

1 / 10

எந்த ஆண்டு முதல் , ‘IFRS 17’ நிதி அறிக்கை தரநிலை நடைமுறைக்கு வந்தது?

2 / 10

சிறு மற்றும் சிறு நிறுவனங்களுக்கு என்ன கூடுதல் தொகைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்க புதுப்பிக்கப்பட்ட CGTMSE திட்டம் தொடங்கப்பட்டது?

3 / 10

இந்தியாவில் சிவில் விமானப் பாதுகாப்புக்கான ஒழுங்குமுறை ஆணையம் எது?

4 / 10

2023 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, இந்தியாவில் எத்தனை சதவீத விவசாயிகள் சிறு விவசாயிகள்?

5 / 10

கமாண்ட் சைபர் ஆபரேஷன்ஸ் மற்றும் சப்போர்ட் விங்ஸை (CCOSW) செயல்படுத்த எந்த ஆயுதப் படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ?

6 / 10

ஹார்ன்பில்களைப் பாதுகாக்கும் திட்டத்தில் எந்தப் பழங்குடியினர் முக்கியப் பங்காற்றுகிறார்கள்?

7 / 10

‘வேலையில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கான உலக தினம்’ எப்போது அனுசரிக்கப்படுகிறது?

8 / 10

வளர்ந்து வரும் அச்சுறுத்தல்களுக்கான தயார்நிலை மற்றும் பின்னடைவு (PRET) முன்முயற்சியை எந்த நிறுவனம் தொடங்கியது?

9 / 10

எந்த மத்திய அமைச்சகம் ‘சிட்டி பியூட்டி போட்டி போர்ட்டலை’ துவக்கியது?

10 / 10

‘NET Zero’ இன்னோவேஷன் விர்ச்சுவல் சென்டரை இந்தியா எந்த நாட்டுடன் தொடங்கியுள்ளது?

User NameScore
Guest20%
Guest40%
Guest20%
Guest20%
Guest40%
Somasundaram20%
Jagathesan30%
Guest0%
Vicky10%
Guest20%
Guest40%
Guest20%
Saranya20%
2

current affairs test (11-06-2023) English medium

1 / 10

‘Tungnath temple’ which was seen in the news, is situated in which state/UT?

3 / 10

Which institution released the ‘Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia’?

4 / 10

‘MiG-21 Jet’ was designed by which country?

5 / 10

Which country imposed the ‘Title 42’ order?

6 / 10

Cyber Surakshit Bharat is the initiative of which institution/Union Ministry?

7 / 10

Project-SMART’, which was seen in the news, is associated with which Union Ministries?

8 / 10

Which state/UT launched the ‘Jaganannaku Chebudam programme’?

9 / 10

Which country hosted the First China-Central Asia Summit?

10 / 10

Which institution released a report titled ‘Race to Net Zero’?

4

current affairs test (11-06-2023) tamil medium

1 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட ‘துங்கநாத் கோவில்’ எந்த மாநிலத்தில்/யூடியில் அமைந்துள்ளது?

2 / 10

‘சயின்ஸ் மீடியா கம்யூனிகேஷன் செல் (SMCC)’ எந்த மத்திய அமைச்சகத்துடன் தொடர்புடையது?

3 / 10

‘பிராந்திய பொருளாதாரக் கண்ணோட்டம்: மத்திய கிழக்கு மற்றும் மத்திய ஆசியா’ எந்த நிறுவனம் வெளியிட்டது?

4 / 10

‘மிக்-21 ஜெட்’ எந்த நாடு வடிவமைக்கப்பட்டது?

5 / 10

எந்த நாடு ‘டைட்டில் 42’ உத்தரவை விதித்தது?

6 / 10

சைபர் சுரக்ஷித் பாரத் என்பது எந்த நிறுவனம்/மத்திய அமைச்சகத்தின் முன்முயற்சியாகும்?

7 / 10

செய்திகளில் காணப்பட்ட திட்டம்-ஸ்மார்ட்’, எந்த மத்திய அமைச்சகங்களுடன் தொடர்புடையது?

8 / 10

எந்த மாநிலம்/யூ.டி., ‘ஜகனன்னகு செபுதம் திட்டத்தை’ துவக்கியது?

9 / 10

See also  Indian polity Tnpsc online test 2 for tamil medium

முதல் சீனா-மத்திய ஆசிய உச்சி மாநாட்டை நடத்திய நாடு எது?

10 / 10

எந்த நிறுவனம் ‘ரேஸ் டு நெட் ஜீரோ’ என்ற தலைப்பில் அறிக்கையை வெளியிட்டது?

1

current affairs test (10-06-2023) English medium

1 / 10

Centre for Innovation Incubation Research and Entrepreneurship (C-i2 RE) has been inaugurated in which state/UT?

2 / 10

‘Khumjung Khunde Waste Water Management Project’ is being constructed in which country, with the aid from India?

3 / 10

Which country launched the ‘Naykap Gokab’ platform?

4 / 10

Which Chief Minister conferred with the ‘Bharat Ratna Dr Ambedkar Award’ of Buddhanjali Research Foundation?

5 / 10

Which Sailing vessel is undergoing transoceanic intercontinental expedition?

6 / 10

Who is the author of the book titled ‘Cyber Encounters’?

7 / 10

‘Kh-47 Kinzhal’ is the hypersonic missile unveiled by which country?

8 / 10

Tagin language is prevalently spoken in which state/UT?

9 / 10

‘Stable Auroral Red (SAR) Arc’ has been observed recently in which state/UT?

10 / 10

Ariel, Umbriel, Titania, and Oberon are the four moons of which planet?

3

current affairs test (10-06-2023) tamil medium

1 / 10

புதுமை இன்குபேஷன் ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்முனைவோர் மையம் (C-i2 RE) எந்த மாநிலம்/யூடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது?

2 / 10

இந்தியாவின் உதவியுடன் ‘கும்ஜங் குண்டே கழிவு நீர் மேலாண்மை திட்டம்’ எந்த நாட்டில் கட்டப்படுகிறது?

3 / 10

எந்த நாடு ‘நாயகப் கோகாப்’ தளத்தை அறிமுகப்படுத்தியது?

4 / 10

புத்தாஞ்சலி ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் ‘பாரத ரத்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் விருது’ வழங்கிய முதல்வர் யார்?

5 / 10

See also  Current affairs [02-04-2023] (tamil medium)

எந்த படகோட்டம் கடல்கடந்த கண்டங்களுக்கு இடையேயான பயணத்தை மேற்கொள்கிறது?

6 / 10

சைபர் என்கவுண்டர்ஸ் என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார்?

7 / 10

‘Kh-47 Kinzhal’ என்பது எந்த நாடு வெளியிட்ட ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணை?

8 / 10

டேகின் மொழி எந்த மாநிலம்/யூடியில் அதிகமாகப் பேசப்படுகிறது?

9 / 10

‘ஸ்டேபிள் அரோரல் ரெட் (எஸ்ஏஆர்) ஆர்க்’ சமீபத்தில் எந்த மாநிலம்/யூடியில் காணப்பட்டது?

10 / 10

ஏரியல், அம்ப்ரியல், டைட்டானியா மற்றும் ஓபரான் ஆகிய நான்கு நிலவுகள் எந்த கிரகத்தின் நிலவுகள்?

1

current affairs test (09-06-2023) English medium

1 / 10

Which city introduced the ‘One Minute Traffic Light Plan’?

2 / 10

‘Saurona triangular and Saurona aurigera’, which were discovered recently, belong to which species?

3 / 10

Which institution is the regulator of insurance companies?

4 / 10

‘Kremlin’ is used to refer the government of which country?

5 / 10

Galapagos Island is a UNESCO world nature heritage site situated in which country?

6 / 10

Which military unit is an auxiliary organization with part-time volunteers, who assist the Indian Army?

7 / 10

Which is the first state to provide digital health cards for children?

8 / 10

Which state announced financial aid of Rs.10 lakh to discharged patients suffering from the Duchenne Muscular Dystrophy?

9 / 10

Akashvani will be the permanent name of which institution?

10 / 10

Which country has returned to Arab League after 11 years?

Leave a Reply

error: Content is protected !!